Despre Asociatie

Asociația Crescătorilor de Taurine”Bruna-Schwyz”- Maramureș

 • înființată la 20 Martie 1991 ,prima asociație din județ și printre primele din
  țară

  Scop

 • reprezentarea intereselor crescătorilor în raport cu instituțiile statului și cu
  diverși beneficiari.
 • sprijinirea crescătorilor asociați în creșterea numerică și valorică a
  efectivelor,valorificarea producțiilor obținute ,aprovizionarea cu furaje,
  înlocuitori de lapte etc, ameliorarea efectivelor de animale , asimilarea de
  cunoștinte privind problemele specifice din domeniu ș.a.

  Repere

 • s- a pornit cu 67 de crescători , ajungîndu-se la peste 8000 ,din județ și din țară
 • vînzarea la export a peste 500 capete de tăurași pentru carne, la prețuri cu
  circa 30% peste media pieței
 • aprovizionarea crescătorilor cu peste 4000 de tone de furaje,concentrate și
  inlocuitori de lapte , semințe de plante furajere
 • începînd cu 1995 ,tipărim periodicul „Bruna”, prima revistă a unei asociații
  similare apărută în Romania
 • între 1997-2001 am avut angajați ,cu contract de muncă ,toți operatorii
  însămînțători din județ, acum avem o parte ,iar cu ceilalți avem contracte de
  colaborare
 • în 2002 am pornit ,pentru prima dată în Romania, o unitate de procesare a
  laptelui apartinînd unei asociații.
 • din 2002 ,membru în Federația Europeană pentru rasa „Brună”
 • între 2007-2010 am avut responsabilitatea organizării controlului oficial al
  producției de lapte în județ
 • în prezent suntem asociația județeană acreditată cu achiziția, depozitarea și
  difuzarea materialului seminal la taurine în Maramureș
European Brown Swiss Federation - Asociatia Bruna Schwyz Maramures

15 ani în Europa

Atât a trecut de când Asociaţia noastră are
privilegiul de a fi membru cu drepturi depline în
Federaţia Europeană a rasei “Brună”. Se întâmpla
în 2002, cu 5 ani înainte de apartenenţa României
la U.E.
Am ajuns în marea familie europeană a rasei
alături de Elveţia, Germania, Austria, Italia,
Spania, Franţa, Slovenia, ţări în care Bruna a atins
performanţe la care, nu cu mult timp în urmă, era
greu să aspiri.
Au fost ani în care ne-am străduit să ţinem
aproape. Am participat la târgurile şi manifestările
tehnice de la ei, am fost raportori la Conferinţe
europene,am organizat conferinţe naţionale,
expoziţii locale, deplasări de documentare,seminarii
precum şi două întruniri ale Comitetului director
al Federaţiei Europene la Sighet, unde s-au luat
decizii importante pentru viitorul rasei Brună.
Am deschis prima fabrică de capacitate mică de
procesare a laptelui ,având asociaţia ca proprietar
unic, edităm revista “Bruna”, prima publicaţie a unei
asociaţii de crescători din domeniu, am tipărit
cărţi cu informaţii de utilitate pentru cei interesaţi,
am fost parte a unor Proiecte internaţionale care să
vină în sprijinul crescătorilor, am dus tone de furaje
până la poarta gospodarilor noştri, i-am sprijinit
să-şi valorifice o parte din lapte şi din animalele
proprii.
Miile de familii de membri asociaţi, alături de
specialişti , au meritul de a fi dus de-a lungul anilor
asociaţia noastră la ceea ce este acum. Ne oprim
doar a marca angajarea în principalul obiectiv –
creşterea numerică şi calitativă a rasei “Brună”.
Sprijinim direct crescătorii oferindu-le consultanţă,
distribuim material seminal în judeţ,avem operatori
I.A. angajaţi şi în colaborare,suntem acreditaţi
pentru efectuarea COP în Maramureş ,conducem
Registrului genealogic la rasa “ Brună” în România.
Sunt câteva “trepte” înspre ce va să fie. Cu – si
pentru – rasa “Brună” şi cei ce i se află în preajmă.
D.C.

La Romania crede nella bruna - Asociatia Bruna Schwyz Maramures
Diploma de excelenta - Asociatia Bruna Schwyz Maramures