Acasa

Bruna de Maramureş – 55 de ani

 1881 – Primele informaţii despre taurinele de rasă
Brună, varietăţile Algau, Montafon şi Inntal aduse
prin lucrătorii specialişti forestieri austrieci stabiliţi
în zona Maramureşului Istoric.
 1883 – Aprecierea de care s-a bucurat rasa Brună,
a făcut ca Ocoalele Silvice Sighet şi Vişeu să
favorizeze importurile de vaci, juninci şi tauri.
Reproducători masculi se distribuie în Mara,
Berbeşti,Giuleşti, Cuhea, Dragomireşti ş.a. pentru
încrucişări cu Sura de Stepă mai ales cu Sura de
Munte.(Mocăniţa)
 1900 – la Săpânţa se înfiinţează o fermă de 25 de
vaci şi un taur.
 1904 – începând cu acest an se importă din Elveţia
şi Austria circa 300-400 animale de reproducţie,
femele si masculi. Statul suportă 20% din valoarea
animalelor si transportul lor, iar diferenţa se
plăteşte în rate de către crescători.
– se pun bazele controlului producţiei de lapte şi
înscrierea în registrul genealogic.
 1911 – statul organizează la Vişeul de Sus, muntele
Lutoasa, o lăptărie dotată cu toate-cele necesare
şi amenajări pentru creşterea a 300 vaci ca model
pentru creşterea rasei şi valorificarea producţiei.
1921 – apare „Legea pentru îmbunătăţirea
animalelor „ şi „Proiectul de Statut al Sindicatului
Comunal pentru creşterea şi îmbunătăţirea
animalelor şi industrializarea cooperativă a
produselor lor”
– se înfiinţează Comisia Zootehnică a judeţului
Maramureş
 1924 – se înfiinţează o Staţiune de montă la Sighet
– se organizează la Cluj: „Prima expoziţie
zootehnică a Ardealului şi Banatului” la care
crescătorii din Maramureş participă cu rasa
„Brună”.
 1925 – se înfiinţează un depozit de tauri la Sighet.
 1927 – există cerinţe de rasă „Brună” din
Maramureş la export.
 1928 – apare prima schiţă a hărţilor de zonare a
raselor, în care apare şi rasa „Brună”.
 1941-1944 – se extinde controlul producţiei de
lapte în 19 localităţi din judeţul Maramureş pe un
efectiv de 1503 vaci din 1044 gospodării.

 1952 – se introduce la Sighet, Registrul provizoriu
al vacilor supuse controlului şi Registrul de
înscrierie a descendenţilor din părinţi cuprinşi în
control.
 1954-1955 – controlul producţiei de lapte se
efectuează în toate unităţile de stat şi cooperatiste
precum şi la gospodăriile populaţiei.
• Bonitarea şi clasarea vacilor şi tineretului
cu eliberare de certificat de origine.
• Acordarea de prime din partea statului
• În raioanele Sighet şi Vişeu se realizează
anual 2500 tăuraşi şi 20.000 viţele, din
care 70% în zona Sighet.
1955 – primul târg expoziţie la Sighet numai cu
rasa Brună.
 1959 – recunoaşterea rasei Bruna de Maramureş
ca populaţie de sine stătătoare
– primele cercetări asupra rasei
1969 – apare o nouă zonare a raselor pe teritoriul
României
 1980 – Elaborarea „Programului de ameliorare
a rasei „Bruna de Maramureş” în nord estul
Transilvaniei
– Ponderea rasei creşte la peste 30% din
efectivul de taurine în România
 1990 – Record absolut – vaca Iza (SCDB Sighet)
realizează o producţie de 11.660 kg.lapte.