Viitorul rasei Brună

viitorul rasei brune

Pentru evaluarea perspectivei rasei “Brună”, trebuie să avem în vedere cel puţin 3 factori:
a) factorul geografic-gradul mare de adaptabilitate a rasei Brună la toate zonele de relief , în special la cele de deal şi munte, constituie un avantaj în faţa altor rase potenţial  concurente. De asemenea, rasa Brună valorifică superior resursele furajere specifice acestor zone, în special cele de volum şi păşunile.
b) factorul economic – economia se află într-o anumită evoluţie spre consolidarea stării funcţionale de piaţă. Puterea economică a crescătorilor este încă modestă, ceea ce îi face să aibă resurse financiare limitate pentru a cumpăra şi întreţine rase mai pretenţioase. Din acest punct de vedere rasa Brună este avantajată, fiind mai puţin pretenţioasă faţă de condiţiile de întreţinere şi hrană dar cu rezultate notabile la producţia de lapte şi carne. În acelaşi timp, preţul este mai mic decât la unele rase concurente.
c) factorul tradiţional – este evident că putem vorbi de tradiţie şi competiţie. Tradiţia ca într-o anumită zonă geografică să se crească din tată în fiu o anumită rasă şi, totodată, o competiţie între diferiţi crescători, diferite regiuni şi diferite rase.

După 1990 s-a manifestat o “ofensivă“ a rasei Holstein Friză, care a ajuns la apogeu. Dar, răspândirea acestei rase are anumite limite în plan geografic şi al întreţinerii. Dincolo de acestea, condiţiile sunt potrivite pentru rasa Brună. Pe de altă parte, putem vorbi de un ataşament al crescătorilor, consolidat de-a lungul anilor, când aceste vaci le-au asigurat laptele şi carnea necesare pentru hrana familiei. Chiar dacă, în general, există o competiţie între rase, sunt câteva elemente care pledează pentru rasa Brună:

– o extraordinară adaptabilitate la condiţiile de mediu şi de întreţinere, în primul rând în zonele de deal şi montane unde este mai răspândită. Aceasta şi datorită robusteţii corpului, picioarelor bune, ongloanelor puternice, ceea ce presupune costuri mici cu medicamentele, boli de reproducţie reduse, etc.
– conţinutul de K-caseină ( BB + AB ) din laptele de la rasa “Brună” este cel mai bun pentru industria brânzeturilor. Este timpul ca şi la noi să primeze consumul de hrană bazată pe proteină, nu pe grăsime.
– buna valorificare a furajelor de volum şi a păşunilor din zonele de deal şi de munte, ceea ce implică costuri reduse pe unitatea de produs obţinut.
– o activitate de reproducţie cu fertilitate bună, însemnând cheltuieli mai puţine, viţei mai mulţi, performanţe mai bune.
– o viaţă productivă mai lungă, uneori cu 4-5 lactaţii în plus, ceea ce oferă o mai mare profitabilitate.
– bune rezultate în îngrăşarea tineretului mascul, cu sporuri de circa 1000 gr. zilnic, fără un aport special de concentrate

În corelaţie cu factorul economic menţionat mai sus, trebuie să subliniem că pentru asigurarea necesarului de carne, sunt mai puţine posibilităţi de a creşte rase specializate în această direcţie. Rasa Brună, ca rasă pură sau prin încrucişări de primă generaţie, poate fi folosită cu bune rezultate în acest sens. De asemenea, considerăm că pentru o rasă sau specie va conta enorm gradul în care va intra în competiţie pentru resursele de hrană cu specia umană sau cu alte specii. Din ceea ce s-a arătat mai sus, rezultă clar avantajul “Brunei” asupra altor rase.